partneri72x72

Staňte sa našim
partnerom

máme pre vás
pripravený zaujímavý
partnerský programVlastnosti                                             Výhody       

i(nternetovo)Profesionálne

riešenie realizované najmodernejším prostredím MS .NET3.5 a XML web services umožňujúce prepojenie Extra- a Intra-netu.

d(ata)Flexibilné

s možnosťou výberu úložného prostredia databázy RDBMS.

s(EO)Pripravené

na základe dlhodobých skúseností implementované SEO pravidlá.

a(plikačne)Nezávislé

texty, dáta a súbory sú plne nezávislé na programovom vybavení a grafike ktoré je možné aktualizovať kedykoľvek po nasadení aplikácie.

t(echnicky)Výkonné

vynikajúci výkonovo škálovateľný hosting v cene licencie. Napriek tomu web hostovanie je možné riešiť u ľubovoľného operátora ponúkajúceho MS prostredie, alebo na vlastných serveroch.

o(bsahovo)Chránené

možnosť zálohovania vkladaných údajov a súborov, nastavenie SSL protokolu pre stránku,...

m(ulti)Jazyčné

možnosť vytvárať multijazyčné aplikácie (viacjazyčný help).

e(rgonomicky)Jednoduché

user friendly weBase pre každého.

p(rehliadačmi)Kompatibilné

zaručená funckionalita prezerania vo všetkých známych prehliadačoch (Mozilla, IE, Netscape Navigator, Opera). Pre editora je optimalizované prostredie MS IE 7.0

 

u(žívateľsky)Personalizovateľné

možnosť nastavenia užívateľských práv.

g(raficky)Konzistentné

zvolený štýl grafickej prezentácie je automaticky dodržaný vo všetkých komponetoch a zároveň je ho možné meniť počas behu aplikácie.

o(kamžite)Dostupné

kontextový help a príručka priamo na portáli, help desková podpora prevádzky.

MS(sharepoint, CRM, Outlook)Integrovateľné

                                                                                                  podpora výkonu a funkcionality viacerých systémov (services, kontakty, notifikácie,...).

MS(friendly)Riešenie 

pre Vaše aplikácie

HĽADAJ

vbit_logo1

Výpočtová a kancelárska
technika v klasickej
aj internetovej predajni

 Balíky weBase

 iDisk - Váš web priestor

© dFlex Nitra spol. s r.o.