partneri72x72

Staňte sa našim
partnerom

máme pre vás
pripravený zaujímavý
partnerský programZákladné komponenty

  << Product list
 

Stĺpce

KZ100
Rozdelenie stránky/komponentu na stĺpce

Komponent formátuje rozdelenie stránky alebo iného komponentu, napr. Panelu na 2-4 stĺpce podľa definovanej veľkosti v pixeloch.

Každý stĺpec môže mať vlastnú šírku, odsadenie interných častí je však definované pre všetky stĺpce rovnako. 

Komponent  je samostatnou časťou, preto je možné k nemu samostatne definovať používateľské prístupové práva.

HĽADAJ

vbit_logo1

Výpočtová a kancelárska
technika v klasickej
aj internetovej predajni

 Balíky weBase

 iDisk - Váš web priestor

© dFlex Nitra spol. s r.o.