partneri72x72

Staňte sa našim
partnerom

máme pre vás
pripravený zaujímavý
partnerský programZákladné komponenty

  << Product list
 

Panel, Rámik/Frame

KZ110
Vymedzenie a ohraničenie priestoru na stránke

Vloží na stránku, alebo do vútra stĺpca ohraničený panel, v ktorom je možné samostatne pripojiť dostupné komponenty (akoby sa jednalo o stránku v stránke). Panel je vhodný pre zvýraznenie logických častí zobrazenej stránky, resp. ich vytriedenie.

Panel sa definuje v samostatných farbách Hlavička písmo aj pozadie - skladá sa z dvoch častí, ktoré je možné farebne rozlíšiť a tiež je možné definovať farbu/pozadie vnútra panelu.

Grafické znázornenie/možnosti panelu sú definované  v grafickom návrhu stránky.

Panel ako samostatná časť má možnosť samostatného nastavenia prístupových oprávnení. Pri väčšom množstve umiestnenia panelov je možné meniť ich vzájomnú polohu (usporiadanie) v rámci stĺpca.

HĽADAJ

vbit_logo1

Výpočtová a kancelárska
technika v klasickej
aj internetovej predajni

 Balíky weBase

 iDisk - Váš web priestor

© dFlex Nitra spol. s r.o.