partneri72x72

Staňte sa našim
partnerom

máme pre vás
pripravený zaujímavý
partnerský programMožnosti pre využitia weBase

weBase je vytvorený tak pre robustné web aplikácie, portálové riešenia, ako aj pre osobné stránky v akomkoľvek jazyku alebo v jazykových mutáciach.

Príklady použitia:

 • statické prezentácie
 • komplexné aplikácie s rôznymi dátovými zdrojmi, komunikácia s inými systémami 
 • hromadné web aplikácie (vytváranie doménových/komunitných podstránok)
 • prezentácia štatistických informácií
 • portálové tématické riešenia (vhodné aj pre cestovné kancelárie, vytváranie subkomunít, dokumenty zaujímavostí, výmena záznamov z dovoleniek, komunikácia účastníkov)  
 • veľkooobchodná objednávková služba
 • maloobchodný on line predaj (eshop)
 • off line komunikácia vzdialených používateľov
 • dražby/aukcie, reality 
 • neziskové organizácie, nadácie (s možnosťou on line príspevku)
 • aplikácie pre verejný sektor, mestá, obce 
 • firemné web stránky
 • vnútropodnikové intranetové prostredie
 • obedníček, dovolenka, prítomnosť/neprítomnosť na pracovisku, dokument management, tvorba firemného know how, dokumentácia core businees vzdialených pracovísk,...  
 • vonkajšie vstupné prostredie pre autorizovaných používateľov vnútropodnikových aplikácií alebo dát
 • združenia vlastníkov, bytové družstvá - previazanosť na iné interné systémy
 • praktickí, alebo odborní lekári pre komunikáciu s pacientmi a rezerváciu/objednávku vyšetrenia, atď.
 • školy každého stupňa, knižnice 
 • triedne študentské stránky (aktívne, pomaturitné, promočné) 
 • osobné alebo rodinné web stránky
 • cirkevné organizácie, kostoly 
 • stránky rôznych záujmových združení
 • noviny a časopisy
 • detské tábory
 • športové kluby, priamy prenos 
 • múzeá a galérie
 • kiná, koncerty, divadlá  
 • umelecké prezentácie (zvuk+obraz), či priame prenosy
 • rezervácia športovísk, ubytovania, alebo výpožičiek 
 • ...
 • fantázii sa skutočne medze nekladú, komponenty, ktoré nie sú v ponuke radi pre Vás vyrobíme
HĽADAJ

vbit_logo1

Výpočtová a kancelárska
technika v klasickej
aj internetovej predajni

 Balíky weBase

 iDisk - Váš web priestor

© dFlex Nitra spol. s r.o.