partneri72x72

Staňte sa našim
partnerom

máme pre vás
pripravený zaujímavý
partnerský programBezpečnosť

User rights

weBase umožňuje riadenie prístupu, jeho jednoduchú kontrolovateľnosť, autorizáciu,  jednoduché sofistikované nastavenie používateľských práv. Web master definuje užívateľské skupiny a ich práva priznáva konkrétnym užívateľom. Skupinové práva nastavuje vo vzťahu k stránke a ku každému komponentuSkupina môže komponentu alebo stránku vidieť, editovať, nastavovať vlastnosti. Na jednej stránke je možné umiestniť viacej komponentov pričom každý komponent môže byť určený inej skupine užívateľov.

Zabezpečené pripojenie

Každú stránku samostatne je možné nastaviť pre šifrovaný prenos SSL protokolom a zaviesť certifikovanú kontrolu pre identifikáciu požadovanej lokality. Pri nastavení SSL protokolu na prihlasovaciu stránku budú vaše heslá bezpečné

Verzovanie website

Verzovanie vašej stránky/lokality nie je automatické. Táto služba je dostupná web mastrovi ako systémový komponent, ktorý riadi jej vykonávanie a umožňuje mu v komprimovanom tvare download verzie website content (s obsahom web stránky/lokality) na lokálny disk

Zálohovanie iDisk-u

Diskový priestor, na ktorom sú ukladané vaše súbory prostredníctvom komponentu File manager, je automaticky denne prírastkovo zálohovaný v týždennom cykle.  Na požiadanie je možné vaše súbory v rámci jedného týždňa obnoviť. 

Antivírová ochrana

Diskový priestor a samotná aplikácia sú zabezpečené automaticky aktualizovanou antivírovou ochranou.

Dostupnosť vašej lokality

Záložné zdroje

HW zariadenia na ktorých je uložená vaša aplikácia sú v prípade výpadku el. prúdu automaticky pripojené na záložný zdroj energie.

Antistatické okolie

Všetky HW zariadenia sú umiestnené v antistatickom prostredí.

Firewall

O detekovanie a odlíšenie nekorektných prístupov na vašu lokalitu sa stará i.o. nástrojov hw firewall.

Viaceré linky

Serverovská lokalita je pripojená zdvojeným okruhom liniek.

HĽADAJ

vbit_logo1

Výpočtová a kancelárska
technika v klasickej
aj internetovej predajni

 Balíky weBase

 iDisk - Váš web priestor

© dFlex Nitra spol. s r.o.